Bước tới nội dung

Nghị quyết số 48 NQ/TVQH (1971)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 48 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 48 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm đại sứ Việt nam dân chủ cộng hòa tại Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết  (1971) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1971.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 31 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm đồng chí Võ Thúc Đồng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, thay đồng chí Nguyễn Thọ Chân về nước nhận công tác khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".