Thảo luận:Công Vụ Các Sứ Đồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Công Vụ Các Sứ Đồ, bản dịch Phan Khôi 1926
Nguồn http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible/1926/44/1
Tham gia đóng góp Kimkha
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Công Vụ Các Sứ Đồ

Bắt đầu cuộc thảo luận