Thảo luận:Sách sổ sang chép các việc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn [1]
Tham gia đóng góp Nguyễn Xuân Minh
Mức độ phát triển
Ghi chú Sách này được in về trước với tên Sách sổ sang chép mọi việc.
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Sách sổ sang chép các việc

Bắt đầu cuộc thảo luận