Thu hứng kỳ 1 (Wikisource dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Thu hứng (Wikisource dịch))
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Thu hứng.

     Rừng phong lác đác xương xa,
Núi Vu hiu hắt chiều tà âm u.
     Lòng sông sóng rợn mịt mù,
Phía xa cửa ải mây Thu che đầy.
     Lệ tuôn khóm trúc hao gầy,
Con Thuyền, vườn cũ thân này ngóng trông.
     Rộn ràng may sắm áo đông,
Tiếng chày Thành Bạch gió lồng đưa xa.

Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1924, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.