Wikisource:Văn kiện tôn giáo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tác phẩm Văn kiện tôn giáo
Trang này liệt kê các văn kiện tôn giáo có trên Wikisource.
Biểu tượng tôn giáo

Phật giáo[sửa]

Biểu tượng của Phật giáo

Kệ[sửa]

Đạo giáo[sửa]

Kitô giáo[sửa]

Kinh Thánh (bản dịch của Phan Khôi 1926)[sửa]

Kinh cầu nguyện[sửa]

Bài giảng[sửa]

Thư tín[sửa]

Sổ sách[sửa]

Ca khúc[sửa]