Wikisource:Văn kiện tôn giáo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Tác phẩm Văn kiện tôn giáo
Trang này liệt kê các văn kiện tôn giáo có trên Wikisource.
Biểu tượng tôn giáo

Phật giáo[sửa]

Biểu tượng của Phật giáo

Kệ[sửa]

Đạo giáo[sửa]

Kitô giáo[sửa]

Kinh Thánh (bản dịch của Phan Khôi 1926)[sửa]

Kinh cầu nguyện[sửa]

Bài giảng[sửa]

Thư tín[sửa]

Sổ sách[sửa]

Ca khúc[sửa]