Ánh chiều rọi vào xóm chài lưới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ánh chiều rọi vào xóm chài lưới
của Lê Thánh Tông

Lụp xụp bên giang bảy tám nhà,
Trời thâu bóng ác[1] dãi tha la[2],
Chan chan thuyền đỗ đầu ghềnh liễu,
San sát chài phơi cuối vụng hoa.
Pha khói[3] chim về cây điểm phấn[4],
Thoáng dòng cá hớp nước tuôn là[5].
Có người đợi nguyệt chèo khoan gác,
Nước Thương Lương[6] một tiếng ca.

   
Chú thích

  1. Bóng ác: Kim ô
  2. Tha la: Nơi nơi
  3. Pha khói: Đượm khói
  4. Chim đỗ trên cây xa trông trắng như cây điểm phấn
  5. Nước tuôn là: Sắc nước trong sáng trông như lụa là, "là" tức lụa là
  6. Thương Lương: Khúc ca Nước sông Thương Lương của Khuất Nguyên, vô cùng tao nhã