Ông ấm mốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông ấm mốc
của Trần Tế Xương

Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà
Trước nhà có giếng, có cây đa.
Vườn ao đất cát chừng ba mẫu,
Nứa lá tre pheo đủ một toà.
Mới sáu bận sinh đà sáu cậu,
Trong hai dinh ở, có hai bà.
Trông ông mốc thếch như trăng gió
Ông được phong lưu tại nước da.