Ông cử thứ năm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông cử thứ năm
của Trần Tế Xương

Ông cử thứ năm, con cái ai?[1]
Học trò quan đốc Tả Thanh Oai.
Nghe tin, cụ cố cười ha hả
Vứt cả dao cầu xuống ruộng khoai!
Thứ năm, ông cử ai làm nổi,
Học trò quan đốc tỉnh Hà Nội?
Nghe tin, bà cố cười khì khì
Đổ cả riêu cua xuống vũng lội![2]

   
Chú thích

  1. Ông cử này bố là ông lang, mẹ bán bún riêu, may đỗ cao (thứ năm), thực học cũng xoàng,
  2. Trong bài này, Tú Xương đã phá phách niêm luật thơ Đường, tạo nên một "ai" rất mới.