Ông lão

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông lão
của Trần Tế Xương

Ông lão ngày xưa tính thực hiền,
Bảy ba vui thú cảnh điền viên
Sách đèn học tập năm Minh Mệnh
Áo mũ ăn ngồi xã Vị Xuyên
Giá phỏng có thi may cũng đỗ,
Thôi thì không lụy thế là tiên.
Đầu râu tóc bạc như mua được,
Thầy bá nhà quê chán vạn tiền.[1]

   
Chú thích

  1. Bá hộ rất là nhiều tiền, nếu tuổi thọ mà mua được như mua phẩm hàm thì họ đã bỏ tiền ra mua rồi!