Ông tiến sĩ mới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông tiến sĩ mới
của Trần Tế Xương

Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe văn mà gớm cho ông mãi
Cờ biển vua ban cũng lạ đời!