Biên dịch:Úy thạch lão ông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Úy thạch lão ông)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Úy thạch lão ông - 慰石老翁
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

案上書一卷,
筒上筆一把。
無絃琴一張,
無方藥一裹。
潤渴一瓶茶,
祛寒一爐火。
石盆一仙花,
土鉢一佛菓。
與我相為娛,
亦有石老者。
靜燥殊不同,
性情各相左。
石老無一好,
而我無不可。
我性懶好臥,
石老終日坐。
石老默不言,
而我好吟寫。
相俠無相猜,
神交信因果。
與化為往來,
安知子非我。

Án thượng thư nhất quyển,
Đồng thượng bút nhất bả.
Vô huyền cầm nhất trương,
Vô phương dược nhất khỏa.
Nhuận khát nhất bình trà,
Khư hàn nhất lô hỏa.
Thạch bồn nhất tiên hoa,
Thổ bát nhất phật quả.
Dữ ngã tương vi ngu,
Diệc hữu thạch lão giả.
Tĩnh táo thù bất đồng,
Tính tình các tương tả.
Thạch lão vô nhất hiếu,
Nhi ngã vô bất khả.
Ngã tính lãn hiếu ngọa,
Thạch lão chung nhật tọa.
Thạch lão mặc bất ngôn,
Nhi ngã hiếu ngâm tả.
Tương hiệp vô tương sai,
Thần giao tín nhân quả.
Dữ hóa vi vãng lai,
An tri tử phi ngã.

Trên bàn một quyển sách.
Trên ống đồng một cây bút.

Một gói không có thuốc.
Giải khát có một bình trà.
Xua cái lạnh có một hỏa lò.
Chậu đá có một chồi thủy tiên.
Bát sành có một quả phật thủ.
Cùng ta làm bạn của nhau,
Cũng có ông lão đá.
Lặng lẽ, nóng nẩy khác nhau,
Tính tình mỗi bên khác nhau.
Ông không có sở thích gì;
Mà ta thì không thể không có sở thích.
Tính ta lười thích nằm.
Lão đá thì ngồi suốt ngày;
Lại im lặng không nói.
Mà ta thích viết lách ngâm nga.
Thế mà hợp nhau không chán bỏ nhau;
Vì có tinh thần giao cảm, tin ở nhân quả.
Cùng nhau trong cuộc hóa sinh vô tận,
Biết đâu lão không phải lại là ta.

Một quyển sách trên bàn.
Một cây bút trong ống.
Không dây, một cây đàn.
Trong bao, thuốc cũng cạn.
Một bình trà giải khát.
Xua lạnh, một hỏa lò.
Chậu thủy tiên một dò.
Bát, một quả phật thủ.
Với ta như bạn cũ;
Có ông lão đá đây.
Nóng, trầm khác nhau thay,
Tính mỗi bên không hợp.
Lão không có sở thích,
Ta thì không thể không.
Lão ngồi suốt ngày ròng;
Ta lười thích nằm khểnh.
Lão không nói một tiếng;
Ta thích viết, thích ngâm.
Mà tri kỷ, tri âm;
Thần giao tin nhân quả.
Trong vô cùng sinh hóa;
Biết đâu lão là ta.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.