Bước tới nội dung

Tác gia:Nguyễn Khuyến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nguyễn Khuyến
(1835–1909)
Nguyễn Khuyến, tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn, tự Miễn Chi, thường được gọi là Tam nguyên Yên Đổ, sinh ngày 15 tháng 2, 1835 - mất ngày 5 tháng 2, 1909, được mệnh danh là nhà thơ của dân tình làng cảnh Việt Nam
Nguyễn Khuyến

Thơ Nôm[sửa]


Thơ chữ Hán[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.