Đá Ông Chồng Bà Chồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đá Ông Chồng Bà Chồng
của Hồ Xuân Hương

Khéo khéo bày trò tạo hoá công
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng
Gan nghĩa dãi ra cùng tuế nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đã kia còn biết xuân già giặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung

Tài liệu nguồn[sửa]

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)