Đã làm cách mệnh chớ lôi thôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã làm cách mệnh chớ lôi thôi  (1926) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Thanh niên ngày 10-11-1926.

Đã làm cách mệnh chớ lôi thôi
Cách mệnh thì ta cách đến nơi
Trước phải giành quyền cho cả nước
Sau ra cách mệnh cả bầu giời