Đêm đứng bờ ao

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thức lâu mới biết nỗi đêm trường.
Thơ thẩn bờ ao cảnh ngắm suông.
Đáy nước long lanh in bóng nguyệt,
Mặt hoa óng ánh đượm màu sương.
Lạnh lìng tắt giọng thương hồn quốc,
E ủ ngồi trơ ngán chẫu chường (chằng).
Phong cảnh như tô màu thủy mặc,
Chàng trông càng nghĩ lại càng thương.