50%

Đêm dài (Từ Diễn Đồng)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đêm dài
của Từ Diễn Đồng

Đêm sao đêm mãi tối mò mò,
Đêm đến bao giờ mới sáng cho?
Đàn trẻ u ơ chừng muốn dậy,
Ông già thúng thắng vẫn đang ho.
Ngọn đèn giữ trộm khiêu còn ,
Tiếng chó nghi người cắn vẫn to.
Hàng xóm bốn bề ai dậy chửa?
Dậy thời lên tiếng gọi nhà nho!