Đông Triều thu phiếm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đông Triều thu phiếm - 東潮秋泛
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

二老蕭蕭兩鬢班,
同舟對酒趁龍顏。
海門東下千流急,
天宇秋高一鳥還。
觸景莫愁今古變,
浮家自歎險夷間。
汨羅赤壁皆塵土,
早晚歸帆訪故山。

Nhị lão tiêu tiêu lưỡng mấn ban,
Đồng chu đối tửu sấn long nhan.
Hải môn đông hạ thiên lưu cấp,
Thiên vũ thu cao nhất điểu hoàn.
Xúc cảnh mạc sầu kim cổ biến,
Phù gia tự thán hiểm di gian.
Mịch La, Xích Bích[1] giai trần thổ,
Tảo vãn quy phàm phỏng cố san.

Hai ông già hom hem, mái tóc hoa râm,
Cùng ngồi thuyền uống rượu, kíp vào chầu vua.
Nước triều ở cửa biển rút về phía đông, như ngăn dòng nước chảy xiết,
Trời thu lồng lộng, một con chim bay về.
Xúc cảnh nhưng đừng buồn vì sự biến đổi xưa nay,
Trên chiếc thuyền lênh đênh, than mình lúc bằng phẳng, khi hiểm nghèo.
Mịch La, Xích Bích đều đã vùi trong gió bụi,
Sớm muộn sẽ quay thuyền về hỏi thăm non xưa.

   
Chú thích

  1. Mịch La: nơi Khuất Nguyên tự tử. Xích Bích: nơi Chu Du đánh bại Tào Tháo