Đùa ông phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đùa ông phủ
của Trần Tế Xương

Tri phủ Xuân Trường[1] được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên.
Chữ y chữ chiểu không phê đến,
Ông chỉ quen phê một chữ tiền!

   
Chú thích

  1. Phủ Xuân Trường thuộc tỉnh Nam Định. Tri phủ nguyên là bạn Tú Xương, sau khi làm quan đâm ra quen thói ăn tiền.