50%

Đĩ già đi tu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đĩ[1] già đi tu

Chầy kình[2] chợt tỉnh giấc Vu San[3] ,
Mái tóc kim sinh[4] nửa trắng vàng.
Đài kính[5] biếng soi mầu phấn nhạt,
Cửa không đành gửi cái xuân tàn.
Chạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
An giấc tang du[6] một chữ nhàn.
Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
Trầm luân [7] chưa khỏi kiếp hồng nhan.

   
Chú thích

  1. Đĩ: ở đây chỉ người đàn bà làm nghề mại dâm.
  2. Chày kinh: vồ đánh chuông chùa.
  3. Vu San tức Vu Sơn: tên một dãy núi phía Đông Nam huyện Vu Sơn tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tương truyền, vua Sở Hoài Vương nằm chiêm bao thấy người con gái ở Vu Sơn xin vào chầu trong cung, tự xưng mình có tài tối làm mây sớm là mưa. Do vậy, người ta thường dùng hai chữ “vân vũ” hay “cuộc mây mưa” để nói đến cuộc ái ân của đôi trai gái.
  4. Kim sinh: đời sống ngày nay.
  5. Đài kính hay kiếng tức đài gương: bàn có giá gương soi.
  6. Tang du: cây tang du, ý nói cảnh trời chiều khi mặt trời sắp lặn, bóng gác trên ngọn tang du. Ở đây dùng chỉ tuổi già.
  7. Trầm luân: Chìm đắm trong cảnh khổ.