Đường số 5 anh dũng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đường số 5 anh dũng  (1955) 
của Hồ Chí Minh

Rút từ bài Đường số 5 anh dũng, báo Nhân dân, số 471 ngày 18-6-1955.

Đường số 5 hơn trăm đồn bốt
Dân đường 5 có một lòng son
Dù cho sông cạn đá mòn
Quyết tâm gìn giữ nước non Lạc Hồng