Được tin thắng lợi cả hai miền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Được tin thắng lợi cả hai miền
của Hồ Chí Minh

Xa nhà nhớ bạn lắm ai ơi
Thắng lợi miền Nam đỏ góc trời
Miều Bắc quân dân đều đánh giỏi
Tàu Mỹ hai nghìn bị bắn rơi.