Bỏ phiếu an toàn

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách này liệt kê các thăm dò ý kiến.

Tên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc  
Test vote 12:00, ngày 8 tháng 4 năm 2009 12:00, ngày 10 tháng 4 năm 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, ngày 12 tháng 4 năm 2009 12:00, ngày 3 tháng 5 năm 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, ngày 28 tháng 7 năm 2009 23:59, ngày 10 tháng 8 năm 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, ngày 29 tháng 5 năm 2011 23:59, ngày 12 tháng 6 năm 2011
Personal image filter referendum, 2011 00:00, ngày 15 tháng 8 năm 2011 23:59, ngày 30 tháng 8 năm 2011
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, ngày 8 tháng 6 năm 2013 23:59, ngày 22 tháng 6 năm 2013