Người dùng bị cấm

Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
22:51, ngày 16 tháng 5 năm 2024 LetaGarling3 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Fehufanga (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
04:17, ngày 12 tháng 5 năm 2024 LenardDickerson (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
06:23, ngày 8 tháng 5 năm 2024 ReaganZ5327 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (global sysop action)
03:58, ngày 25 tháng 4 năm 2024 Morris7181 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
06:10, ngày 7 tháng 4 năm 2024 Yo88ctop (thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot
06:09, ngày 7 tháng 4 năm 2024 Yo88vuivip (thảo luận | đóng góp) vô hạn Minorax (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot
06:38, ngày 26 tháng 3 năm 2024 VivienPool02318 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
03:30, ngày 15 tháng 3 năm 2024 RamonitaLarios (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
03:06, ngày 7 tháng 3 năm 2024 NJGAlvin4699 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
03:06, ngày 7 tháng 3 năm 2024 ThaliaSides (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
03:04, ngày 7 tháng 3 năm 2024 LeliaMcKenzie48 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
05:02, ngày 26 tháng 2 năm 2024 KaraHough4 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (global sysop action)
04:17, ngày 24 tháng 2 năm 2024 MilfordYuill164 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
04:17, ngày 24 tháng 2 năm 2024 ReynaldoLetcher (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
06:56, ngày 23 tháng 2 năm 2024 BarrettLinder33 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Fehufanga (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
05:10, ngày 3 tháng 2 năm 2024 TinaBlanton3443 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (global sysop action)
11:21, ngày 31 tháng 1 năm 2024 MarilynBeak9 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Turkmen (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam / spambot
04:28, ngày 11 tháng 1 năm 2024 185.126.252.116 (thảo luận) 04:28, ngày 11 tháng 7 năm 2024
còn 41 ngày, 14 giờ và 30 phút nữa
Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
Open proxy or zombie (more info) - (global sysop action)
03:23, ngày 26 tháng 12 năm 2023 CorrineAshmore (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
06:05, ngày 22 tháng 12 năm 2023 JacelynDransfiel (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (global sysop action)
04:50, ngày 8 tháng 12 năm 2023 154.21.38.99 (thảo luận) 04:50, ngày 8 tháng 6 năm 2024
còn 8 ngày, 14 giờ và 53 phút nữa
Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Open proxy: Spambot (global sysop action)
04:08, ngày 8 tháng 12 năm 2023 Nhavuonhado (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam-only account (global sysop action)
04:18, ngày 23 tháng 11 năm 2023 Vietchamsingapore (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cross-wiki spam (global sysop action)
02:36, ngày 9 tháng 11 năm 2023 Gamemobatop (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam-only account (global sysop action)
04:41, ngày 3 tháng 11 năm 2023 OmaMott756281637 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
04:13, ngày 1 tháng 11 năm 2023 IgnacioCremor66 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
06:56, ngày 28 tháng 10 năm 2023 Tipstrickfb (thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
Spam or promotion (global sysop action)
04:02, ngày 25 tháng 10 năm 2023 Idolworldtourcom (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam-only account: cross-wiki spam (global sysop action)
04:05, ngày 6 tháng 10 năm 2023 AdrianRaggatt5 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
05:58, ngày 5 tháng 10 năm 2023 BudGano8829 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (global sysop action)
05:58, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TonyT11742603763 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (global sysop action)
05:57, ngày 5 tháng 10 năm 2023 RebeccaGuertin (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
06:02, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Sharyl37R103223 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
17:44, ngày 22 tháng 9 năm 2023 DebbraAlba982 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Renvoy (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài: GS action
04:35, ngày 17 tháng 9 năm 2023 ElbertU5451 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (global sysop action)
03:49, ngày 10 tháng 9 năm 2023 BartHkf14305 (thảo luận | đóng góp) vô hạn CptViraj (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (GS action)
08:05, ngày 9 tháng 9 năm 2023 AlannaLarry46 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
08:04, ngày 9 tháng 9 năm 2023 ValarieSpain (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (global sysop action)
05:32, ngày 9 tháng 9 năm 2023 MerissaDoll596 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Syunsyunminmin (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam/Advertising (global sysop action)
03:52, ngày 20 tháng 8 năm 2023 JeseniaDaily (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (Global sysop action)
03:52, ngày 20 tháng 8 năm 2023 IolaDoorly (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (Global sysop action)
03:52, ngày 20 tháng 8 năm 2023 Fredericka9196 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (Global sysop action)
03:52, ngày 20 tháng 8 năm 2023 LateshaCockle8 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see spam BL log (Global sysop action)
03:34, ngày 20 tháng 8 năm 2023 ViolaAuc7515788 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (Global sysop action)
03:21, ngày 20 tháng 8 năm 2023 AshliWare22 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (Global sysop action)
03:12, ngày 20 tháng 8 năm 2023 GinoC419557 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (Global sysop action)
03:11, ngày 20 tháng 8 năm 2023 AmieCorley879 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot (Global sysop action)
03:12, ngày 3 tháng 8 năm 2023 AlberthaSlo (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (Global sysop action)
06:35, ngày 16 tháng 7 năm 2023 DelmarCaffyn426 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (Global sysop action)
07:31, ngày 6 tháng 7 năm 2023 TajLund752335514 (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mtarch11 (thảo luận)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot, see abuselog (Global sysop action)
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối