Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
10:24, ngày 25 tháng 12 năm 2017 LatashiaSawtell (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân spambot
10:24, ngày 25 tháng 12 năm 2017 IsabellaMartino (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân spambot
16:16, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Maricela7687 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam
16:13, ngày 20 tháng 4 năm 2017 DemiRylah8558 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam/advertising-only account
17:10, ngày 30 tháng 3 năm 2017 JacobBlalock (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam/advertising-only account
17:06, ngày 30 tháng 3 năm 2017 JackieI99219669 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam/advertising-only account
17:05, ngày 30 tháng 3 năm 2017 RandellEjk (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam/advertising-only account
17:03, ngày 30 tháng 3 năm 2017 TyreeScheid9889 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam/advertising-only account
15:10, ngày 10 tháng 6 năm 2015 ChristineMcCall (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã tắt chức năng tự động cấm, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Spam (global sysop action)
05:08, ngày 15 tháng 3 năm 2014 MauriciSheridan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Rschen7754 (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân {{blocked proxy}}: Spambot (global sysop action)
15:03, ngày 8 tháng 9 năm 2013 HeribertoBlackb (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vogone (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân Gửi liên kết spam đến trang web bên ngoài
00:41, ngày 16 tháng 7 năm 2013 DominikVa (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản spambot
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 AubreyR78 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot (global sysop action)
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 SSALuther (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot (global sysop action)
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 MarilouNo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản Spambot (global sysop action)
17:26, ngày 22 tháng 1 năm 2013 MicahBenshoof45 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản, đã cấm thư điện tử, không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân spam
16:06, ngày 10 tháng 6 năm 2012 Petterson~viwikisource (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tegel (Thảo luận | đóng góp) không được mở tài khoản cross-wiki spam