Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
21:31, ngày 28 tháng 3 năm 2020 ChristinAltman (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Turkmen (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
09:52, ngày 28 tháng 3 năm 2020 MelodeeP41 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Turkmen (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:00, ngày 9 tháng 3 năm 2020 NatashaWsb (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
18:27, ngày 24 tháng 2 năm 2020 Booker2801 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
16:03, ngày 12 tháng 2 năm 2020 LillyKbt84020 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn WikiBayer (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
Spambot (global sysop action)
19:48, ngày 21 tháng 1 năm 2020 Vị thần bất tử (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Phá hoại: Tài khoản lập ra với mục đích duy nhất là phá hoại
14:27, ngày 19 tháng 1 năm 2020 Khu vực băng xanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
xwiki vandal
01:49, ngày 15 tháng 12 năm 2019 205.189.94.0/24 (Thảo luận) 01:49, ngày 15 tháng 12 năm 2020
còn 195 ngày, 3 giờ và 39 phút nữa
Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chỉ cấm vô danh
Phá hoại
14:56, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Sauphut90official (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
20:08, ngày 22 tháng 10 năm 2019 RyanWeinman605 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
20:42, ngày 21 tháng 10 năm 2019 MarjorieTierney (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:44, ngày 27 tháng 9 năm 2019 Contrau123 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
vandalism
18:58, ngày 4 tháng 9 năm 2019 JereRome25 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
19:19, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Bridgett5324 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
14:09, ngày 5 tháng 8 năm 2019 Luatquochuy (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
crosswiki spam
23:27, ngày 26 tháng 5 năm 2019 StephanieHeyward (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vermont (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot
10:56, ngày 17 tháng 5 năm 2019 GracieCordero (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spambot
16:15, ngày 22 tháng 3 năm 2019 HildredEverett (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spam
04:55, ngày 22 tháng 3 năm 2019 PearleneFlagg83 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
04:55, ngày 22 tháng 3 năm 2019 ZoilaEllsworth (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
04:55, ngày 22 tháng 3 năm 2019 DewittArchie7 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
04:54, ngày 22 tháng 3 năm 2019 Carolyn9274 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vinhtantran (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tài khoản chỉ dùng để quảng cáo
11:15, ngày 13 tháng 1 năm 2019 DomingaGoolsby0 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Praxidicae (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot
10:24, ngày 25 tháng 12 năm 2017 LatashiaSawtell (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
10:24, ngày 25 tháng 12 năm 2017 IsabellaMartino (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spambot
16:16, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Maricela7687 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam
16:13, ngày 20 tháng 4 năm 2017 DemiRylah8558 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:10, ngày 30 tháng 3 năm 2017 JacobBlalock (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:06, ngày 30 tháng 3 năm 2017 JackieI99219669 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:05, ngày 30 tháng 3 năm 2017 RandellEjk (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
17:03, ngày 30 tháng 3 năm 2017 TyreeScheid9889 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/advertising-only account
15:10, ngày 10 tháng 6 năm 2015 ChristineMcCall (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã tắt chức năng tự động cấm
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam (global sysop action)
05:08, ngày 15 tháng 3 năm 2014 MauriciSheridan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Rschen7754 (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
{{blocked proxy}}: Spambot (global sysop action)
15:03, ngày 8 tháng 9 năm 2013 HeribertoBlackb (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Vogone (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Gửi liên kết spam đến trang web bên ngoài
00:41, ngày 16 tháng 7 năm 2013 DominikVa (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
spambot
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 AubreyR78 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 SSALuther (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
14:43, ngày 3 tháng 7 năm 2013 MarilouNo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Mh7kJ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spambot (global sysop action)
17:26, ngày 22 tháng 1 năm 2013 MicahBenshoof45 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn MF-Warburg (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
16:06, ngày 10 tháng 6 năm 2012 Petterson~viwikisource (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tegel (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
cross-wiki spam