Bước tới nội dung

Thống kê

Thống kê trang
Số trang nội dung16.855
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
55.537
Số tập tin đã tải lên2
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikisource được thành lập175.317
Số sửa đổi trung bình trên một trang3,16
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)18.125
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
21
Bot (danh sách thành viên)8
Bảo quản viên (danh sách thành viên)3
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)2
Hành chính viên (danh sách thành viên)0
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Bot Thảo luận Cấu trúc (danh sách thành viên)1
Người dùng bị cấm xem thông tin IP (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung22.711.057