Đề đạo sĩ Thủy Vân am

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề đạo sĩ Thủy Vân am - 題道仕水雲菴
của Lê Thánh Tông

I - 其一[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

數緣隱隱白雲洼
疑是孤山處仕家
夕霽在天風忽起
殘霞照水雁橫沙

Sổ duyên ẩn ẩn bạch vân oa,
Nghi thị cô sơn xử sĩ gia.
Tịch tễ tại thiên phong hốt khởi,
Tàn hà chiếu thủy nhạn hoành sa.

Mấy gian nhà lấp ló trong thung mây trắng,
Ngờ là nhà xử sĩ ở trong núi một mình.
Chiều hôm trời tạnh, gió bỗng nổi lên,
Ráng chiều chiếu nước, nhạn bay ngang.

II - 其二[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

暉暉周日竹陰涼
三五蟬聲夏影長
一枕北窗塵慮斷
荷花驚起睡鴛鴦

Huy huy chu nhật trúc âm lương,
Tam ngũ thiền thanh hạ ảnh trường.
Nhất chẩm bắc song trần lự đoạn,
Hà hoa kinh khởi thụy uyên ương.

Ngày nắng chang chang, bóng trúc mát,
Năm ba tiếng ve, ngày hạ dài.
Nằm kế cửa sổ bắc, mối lo đời dứt hết,
(Gió động) hoa sen, làm chim uyên ương đang ngủ giật mình.