Đề Bạch Nha động

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề Bạch Nha động - 題白鴉洞
của Lê Thánh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

萬頃碧波搖日影
一壺綠草入春風
煙雲輕澹微茫外
花物陰森隱約中

Vạn khoảnh bích ba dao nhật ảnh,
Nhất hồ lục thảo nhập xuân phong.
Yên vân khinh đạm vi mang ngoại,
Hoa vật âm sâm ẩn ước trung.

Ánh nắng dao động trên muôn khoảnh sóng biếc,
Một bầu cỏ xanh, đón ngọn gió xuân vào.
Khói mây nhẹ phất phơ ở ngoài,
Bên trong, hoa vật um tùm thấp thoáng.