Đề Dục Thúy sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề Dục Thúy sơn - 題浴翆山  (1467) 
của Lê Thánh Tông

Núi Dục Thúy ở trên bờ sông Đáy, cạnh thị xã Ninh Bình ngày nay, tên gọi dân gian là núi Non Nước. Vua làm bài thơ này vào năm Quang Thuận thứ 8 (1467).

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

三折流邊浴翠山
孤高如削玉峰寒
尋來古寺淩風上
覽盡荒碑戴酩還
穿密躩疑天地小
登高頓覺水雲寬
山光不改渾如昨
回首英雄一夢間

Tam chiết lưu biên Dục Thúy san,
Cô cao như tước, ngọc phong hàn.
Tầm lai cổ tự lăng phong thướng,
Lãm tận hoang bi đới mính hoàn.
Xuyên mật khước nghi thiên địa tiểu,
Đăng cao đốn giác thủy vân khoan.
Sơn quang bất cải hồn như tạc,
Hồi thủ anh hùng nhất mộng gian.

Núi Dục Thúy bên dòng sông ba khúc,
Cao đột ngột như đèo, ngọn ngọc lạnh lùng.
Tìm đến chùa hoang, đè gió mà lên,
Xem hết bia tàn, lúc trở về trời đã tối.
Lòn hang những tưởng trời đất nhỏ,
Lên cao thấy nước mây mênh mông.
Cảnh núi non vẫn nguyên như trước,
Ngẫm lại anh hùng chỉ thoáng qua như giấc mộng.