Đề Huyền Thiên Tử Cực cung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề Huyền Thiên Tử Cực cung - 題玄天紫極宮
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

耿耿三花數仞開,
蹇林鬱秀絕氛埃。
玉皇校籙紅雲擁,
金母朝元翠葆回。
春日早移花影動,
秋風晚送鶴聲來。
流光殿下松千樹,
盡是擎天一手栽。

Cảnh cảnh tam hoa sổ nhận khai,
Kiển lâm uất tú tuyệt phân ai.
Ngọc Hoàng hiệu lục hồng vân ủng,
Kim Mẫu triều nguyên thúy bảo hồi.
Xuân nhật tảo di hoa ảnh động,
Thu phong vãn tống hạc thanh lai.
Lưu Quang điện hạ tùng thiên thụ,
Tận thị kình thiên nhất thủ tài.

Trên cao mấy nhận, rực rỡ hoa một năm nở ba lần,
Khu rừng xanh tốt, cách biệt bụi bặm.
Ngọc Hoàng đi tuần sát, có mây hồng che phủ,
Kim Mẫu vào chầu, có lọng thúy rước về.
Buổi sớm, nắng xuân đẩy bóng hoa lay động,
Buổi chiều, gió thu đưa tiếng hạc về.
Phía dưới điện Lưu Quang có hàng ngàn cây thông,
Hết thảy các cây chọc trời ấy đều do một tay trồng.