Đề Long Hạm sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề Long Hạm sơn - 題龍頷山
của Lê Thánh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

翠微有地可徘徊
望遠登高宇宙恢
卻訝告成封玉撿
殊非失路入天台
閒雲滿地無人埽
虛室淩宵鎮日開
窈窕澗窮林藪外
特邀黃屋翠花來

Thúy vi[1] hữu địa khả bồi hồi,
Vọng viễn đăng cao vũ trụ khôi.
Khước nhạ cáo thành phong ngọc kiểm[2],
Thù phi thất lộ nhập Thiên Thai?
Nhàn vân mãn địa vô nhân tảo,
Hư thất lăng tiêu trấn nhật khai.
Yểu điệu giản cùng lâm tẩu ngoại,
Đặc yêu hoàng ốc[3], thúy hoa[4] lai.

   
Chú thích

  1. Thúy vi: Nơi lưng chừng chưa tới đỉnh núi
  2. Ngọc kiểm: Cái nắp hòm thơ của vua đời cổ, làm bằng ngọc
  3. Hoàng ốc: Xe của vua
  4. Thúy hoa: Cờ của vua