Đề Viên thị biệt nghiệp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề Viên thị biệt nghiệp - 題袁氏別業
của Hạ Tri Chương
Nguyên tác Hán-Việt Dịch nghĩa

主人不相識,
偶坐為林泉。
莫謾愁沽酒,
囊中自有錢。

Chủ nhân bất tương thức
Ngẫu tọa vị lâm tuyền
Mạc mạn sầu cô tửu
Nang trung tự hữu tiền.

Chủ nhân không quen biết ta,
Ngẫu nhiên ta đến ngồi đây vì thích rừng suối.
Đừng lo hão về chuyện mua rượu,
Trong túi rồi tự khắc có tiền.