Đề tài trên Thảo luận Thành viên:Tranminh360

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Zhxy 519 (Thảo luậnđóng góp)

Long time nơ see, bạn. Tôi không thể tìm thấy chúng, nhưng tôi biết nguồn gốc của chúng.

  1. 𪴰,Obviously a variant of 欲(DỤC). However no reference found yet.
  2. A very famous Vietnamese variant of 勢(THẾ). Even me have seen it many times in Đại Việt sử ký toàn thư. It can be 世Up力Down or 世left力right.
  3. Obviously a variant of 器(KHÍ).
  4. A variant of 聯(LIÊN). Found in Hoàng Lê nhất thống chí.
  5. Obviously a variant of 孰(THỤC). However no reference found yet. Another should be a wrong writing of 𫇰(CỰU).
  6. All noms. Found 𬋫(爫+曼), 𣈙.
Zhxy 519 (Thảo luậnđóng góp)

A variant of 歌(CA).

Trả lời “Hán tự”