Để vợ chơi nhăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Để vợ chơi nhăng
của Trần Tế Xương

Thọ kia mày có biết hay chăng?[1]
Con vợ mày kia, xiết nói năng !
Vợ đẹp, của người không giữ được,
Chồng ngu, mượn đứa để chơi nhăng.
Ra đường đáng giá người trinh thục
Trong dạ sao mà những gió trăng,
Mới biết hồng nhan là thế thế,
Trăm năm trăm tuổi lại trăm thằng!

   
Chú thích

  1. Một người Nam Định có tên là Thọ.