Biên dịch:Đối trướng phát khách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Đối trướng phát khách)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đối trướng phát khách - 對帳發客
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

生熟文字格,
新春又發客。
一元至十元,
多少價平糴。
有客來買之,
只已乾榔百。
我文雖不佳,
豈不稱三陌。
客買價何廉,
不稱我不易。
持榔客且歸,
不售我不戚。
客去獨咨嗟,
文字何一厄。

Sinh thục văn tự cách,
Tân xuân hựu phát khách.
Nhất nguyên chí thập nguyên,
Đa thiểu giá bình địch.
Hữu khách lai mãi chi,
Chỉ dĩ can lang bách.
Ngã văn tuy bất giai,
Khải bất xứng tam mạch[1]
Khách mãi giá hà liêm,
Bất xứng ngã bất dịch.
Trì lang khách thả quy,
Bất thụ ngã bất thích.
Khách khứ độc tư ta,
Văn tự nhất hà ách.

Mở hàng đối trướng
Chữ nghĩa khuôn phép là nghề đã thành thạo
Năm mới lại mới mở hàng
Một đồng đến mười đồng
Nhiều ít giá bằng thóc
Có khách đến mua chữ
Chỉ bằng một trăm cau thôi
Văn ta tuy chẳng hay
Há chẳng xứng ba bách
Khác mua với giá rẻ
Không xứng ta không làm
Khách cầm cau ra về
Không bán ta không giận
Khách đi một mình ta than thở
Chữ nghĩa sao khốn quẫn!

Sống bằng chữ nghĩa văn chương
Đầu năm ta mới mở hàng đợi trông
Một đồng cho đến mười đồng
Trị theo giá thóc là không thiệt thòi
Khách mua đã đến đây rồi
Trăm cau, chỉ có thế thôi nỉ nài
Văn ta tuy chẳng được hay
Há không ba bách xứng tầy hay sao?
Khách mua giá rẻ nỡ nào
Cái công không xứng thì sao ta làm
Cầm cau khách đã rời chân
Không bán, không giận ta trăn trở hoài
Một mình than thở bồi hồi
Thương cho chữ nghĩa phải thời long đong!

   
Chú thích

  1. Mạch (陌): mượn dùng làm chữ bách (百). Bảy mươi hay sáu mươi đồng tiền gọi là một bách, tục đất Ngô gọi là lục thân 六申 tiền ăn sáu mươi; gọi là thất thân 七申 tiền ăn bảy mươi (Hán Việt từ điển trích dẫn).


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.