Đồ gian ngẫu ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Nẵng yết doanh điêu thủ lộ qua
Tả tần đại hải hữu tần hà
Đê mê cựu lũy dư thanh thảo
Thác lạc tàn lư ỷ bạch sa
Cổ đạo phong cao hoàn cát thiểu
Hoang đình nhật mộ khốc thanh đa
Hướng thùy đắc họa Ốc Châu[1] địa
Khước ngoại cơ dân bất họa tha

Hôm trước nghỉ ở doanh trại tiện đường đi qua
Chỗ này phía tả gần biển cả, phía hữu gần sông
Lũy cũ lờ mờ, chỉ còn những cỏ xanh
Lều lán xen lẫn nhau, kề bãi cát trắng
Đường cũ gió lộng, thấy ít người mặc áo lành
Nơi đình hoang xế chiều, nghe nhiều tiếng khóc
Vẽ cảnh đất Ô Châu thì nhằm vào ai
Nếu bỏ đám dân đói ra không vẽ đến họ

   
Chú thích

  1. Đất Thuận Hóa (nay thuộc Thừa Thiên Huế)