Đồng doanh trại ở Nang Sa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đồng doanh trại ở Nang Sa
của Lê Thánh Tông

Đất khỏe Nang Sa lũy họp vây,
Binh nhiều giúp nước cỏ cùng cây.
Đăm chiêu[1] đồ mở hình cao thấp,
Chủ khách lòng mừng thế kíp chầy.
Ngàn nọ tuôn thêm oai gió,
Đỉnh kia chổng hợp trận mây.
Thiểm châu dân đã ca ngươi Phạm,
Ngoài cõi làu làu vắng giặc Tây[2].

   
Chú thích

  1. Đăm chiêu: Đắn đo
  2. Phạm Trọng Yên (đời Tống) trấn thủ Thiểm Tây, Tây Hạ không dám xâm phạm