Độc bất kiến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Độc bất kiến
của Lý Bạch, do Trúc Khê dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Trúc Khê

獨不見
白馬誰家子,
黃龍邊塞兒。
天山三丈雪,
豈是遠行時。
春蕙忽秋草,
莎雞鳴曲池。
風摧寒梭響,
月入霜閨悲。
憶與君別年,
種桃齊蛾眉。
桃今百余尺,
花落成枯枝。
終然獨不見,
流淚空自知。

Độc bất kiến
Mạch mã thuỳ gia tử,
Hoàng Long biên tái nhi.
Thiên sơn tam trượng tuyết,
Khởi thị viễn hành thì.
Xuân huệ hốt thu thảo,
Sa kê minh khúc trì.
Phong thôi hàn thoa hưởng,
Nguyệt nhập sương khê bi.
Ức dữ quân biệt niên,
Chủng đào tề nga mi.
Đào kim bách dư xích,
Hoa lạc thành khô chi.
Chung nhiên độc bất kiến,
Lưu lệ không tự tri.

Riêng mình chẳng thấy
Trên lưng ngựa trắng kìa ai ?
Hoàng Long đi đến cõi ngoài xa xa.
Thiên Sơn tuyết ngập bao la,
Phải đâu là lúc xông pha nẻo này!
Xuân thu hoa cỏ đổi thay,
Rỉ ran tiếng dế kêu đầy bên ao.
Gió xô thoi lạnh ào ào.
Buồn tênh những lúc trăng vào buồng sương.
Nhớ khi thiếp phải xa chàng,
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày.
Ðào dư trăm thước rồi đây,
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành,
Lệ rơi thiếp biết một mình, ai hay ?

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)