Biên dịch:Độc thán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Độc thán)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Độc thán - 獨嘆
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

十年回首獨愁予,
世事人情漸不如。
同類相爭竹縛竹,
利心無厭魚吞魚。
可憐今日誰為梗,
所以前人欲廢書。
寄語城門相識者,
風塵滿路未歸歟。

Thập niên hồi thủ độc sầu dư,
Thế sự nhân tình tiệm bất như.
Đồng loại tương tranh trúc phược trúc,
Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư.
Khả liên kim nhật thùy vi ngạnh,
Sở dĩ tiền nhân dục phế thư.
Ký ngữ thành môn tương thức giả,
Phong trần mãn lộ vị quy dư.

Một mình than thở
Mười năm ngoảnh đầu lại một mình buồn rầu
Việc đời, tình người dần dần chẳng được như trước
Cùng giống nòi tranh giành nhau như trúc lại trói trúc
Lòng tham không đáy cá lại nuốt cá
Thương thay ngày nay ai là người gây nên nông nỗi này
Vì thế nên muốn bỏ sách người xưa
Người hiểu bụng ta gửi lời nhắn trước cổng thành
Gió bụi đầy đường, chưa về ư?

Một mình than thở
Mười năm ngoảnh lại một mình sầu
Tình người việc thế ngẫm mà đau
Lòng tham không đáy cá ăn cá
Đồng loại ghét ghen, trúc trói nhau
Lỗi đạo đời này ai gây oán
Bỏ sách người xưa hết nhiệm mầu
Kẻ hiểu lòng ta cùng nhắn gửi
Đầy đường gió bụi chửa về sao?

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.