Điếu Học Lạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Điếu Học Lạc
của Nguyễn Liên Phong

Hay tin Học Lạc mất, bạn là Nguyễn Liên Phong (tác giả Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca) đã làm bài thơ này để điếu ông.

 
Thầy Học tính vui vẻ,
Hình dung xem nhỏ nhẹ.
Tiếng nói rảng như chuông,
Giọng ngâm nga quá ghẹ[1]
Đầu thang, thuốc nổi danh,
Bói dịch, nghề hay quẻ.
Thi phú giọng hơi cao,
Kim tranh phi ngón lẹ.
Văn minh hay đổi dời,
Tập tục ngày khác lẽ.
Sống dai mệt xác phàm,
Thác trước con ma khoẻ.
Cố nhân mất đã lâu.
Linh săng[2] hay chẳng lẽ
Còn ta với Nhiêu Phang,
Bạn tác xưa mấy kẻ?...

   
Chú thích

  1. Ghẹ: chưa rõ là vật hay con gì.
  2. Linh săng: chưa rõ nghĩa. Không biết từ "săng" ở đây có phải dùng để chiếc quan tài hay không.