Đi hát mất ô

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đi hát mất ô
của Trần Tế Xương

     Đêm qua anh đến chơi đây,
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm
     Rạng ngày sang trống canh năm,
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ
     Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ậm ờ không thưa.
     Chỉ e rầy gió mai mưa,
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.