Đi thi nói ngông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đi thi nói ngông
của Trần Tế Xương

Ông trông lên bảng thấy tên ông
Ông tớp rượu vào, ông nói ngông.
Trên bảng năm hai thầy cử đội[1]
Bốn kì mười bảy cái ưu thông[2]
Xướng danh tên gọi trên mình tượng[3]
Ăn yến xem ra có thịt công.
Cụ xứ có cô con gái đẹp[4]
Lăm le xui bố cưới làm chồng !

   
Chú thích

  1. Thầy cử đội: 52 ông cử nhân đội tên mình, tức là mình đổ đầu, trên 52 người khác. Thực ra lệ thi chỉ lấy đậu có 50 cử nhân mà thôi, 52 vị cử nhân đứng dưới ông là nói xạo
  2. Ưu thông: Ưu là điểm cao tột bậc, ưu thông là suốt cả mấy lần đều ưu. Mỗi kỳ thi có 4 lần cho điểm, 4 kỳ là 16, nếu là ưu thông thì cũng chỉ có 16 cái ưu, mà đây là trường hợp rất hiếm, nhưng nhà thơ tự cho mình những 17 cái ưu thông
  3. Mình tượng: mình voi. Vị quan đọc danh sách thí sinh trúng tuyển thường ngồi trên mình voi có che lọng
  4. Cụ Hàn Doãn Trực, đỗ đầu xứ, có 2 con gái đẹp, đang kén chồng đỗ cử nhân.