Đi thuyền qua Thoại Sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đi thuyền qua Thoại Sơn
của Bùi Hữu Nghĩa

Đi thuyền qua Thoại Sơn

Một thuyền cầm hạc [1] một mình ta,
Đường hiểm gian nan khắp trải qua.
Núi Sập [2] sấm rền vang tiếng muỗi,
Vàm Nao [3]nước chảy đứt đuôi xà.
Văn chương mới thử năm hay bảy, [4]
Võ lược chưa truyền sáu với ba. [5]
Gà gáy học đòi người dậy múa, [6]
Luống e năm tháng để sa đà.

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) do Huỳnh Lý chủ biên. Nxb Văn học, 1984, tr. 45.

   
Chú thích

  1. Triệu Biện đời Tống, làm quan thanh liêm. Khi đi nhậm chức ở đất Thục, ông chỉ đem theo cây đàn và con chim hạc.
  2. Núi Sập, tên chữ là Thoại Sơn (đặt theo tên Thoại Ngọc Hầu, người có công mở mang vùng đất này) là một trái núi nhỏ nằm tại thị trấn Núi Sập thuộc huyện Thoại Sơn (An Giang). Núi có độ cao 85m với chu vi 3.800m.
  3. Vàm Nao: Sông Vàm Nao dài 6,5 km, rộng bình quân 700m, độ sâu trên 17m, một bờ thuộc xã Kiến An (huyện Chợ Mới), một bờ thuộc xã Tân Trung (huyện Phú Tân), chảy theo hướng Đông Bắc-Tây Nam nối liền sông Tiền với sông Hậu. Ngoài vai trò quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long về thủy lợi và giao thông vận tải, Vàm Nao còn nổi tiếng vì là nơi xảy ra một trận thủy chiến khốc liệt giữa quân Việt và quân Xiêm năm 1833, và còn vì các đặc sản như cá hô, cá bông lau...
  4. Năm hay bảy: năm kinh bảy truyện (ngũ kinh thất truyện)
  5. Sáu với ba: sáu thao ba lược (lục thao tam lược).
  6. Tổ Địch đời Tấn, làm chủ bạ ở Từ Châu, cứ nghe tiếng gà gáy là thức dậy múa gươm.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.