Ốc nhồi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ốc nhồi
của Hồ Xuân Hương


Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,[1]
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Chú giải[sửa]

Chú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in trong sách nguồn.

  1. "Bóc yếm": Bóc cái vảy đậy ở miệng con ốc; dụng ý lỡm của tác giả.

Tài liệu nguồn[sửa]

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)