6.T của Mỹ Diệm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
6.T của Mỹ Diệm  (1955) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân, số 637, ngày 30-11-1955.

Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ
Dám tự xưng “Chí sĩ” cứu tinh.
Nhiều trò dơ dáng dại hình
Tự mình nó gắn cho mình 6.T.
Thứ nhất là trò hề Tổng thống
Trò thứ hai là Tổng tư lon
Ba là Thủ tướng cô hồn.
Cưỡng dâm dân ý, bịt mồm báo chương.
Đường phản quốc là đường thất bại,
Diệm đi theo, Diệm phải nhào ngô.
Tự tay Diệm quật lấy mồ,
Dân ta đoàn kết sẽ xô Diệm vào.