Bài thơ sấm trên cây gạo làng Diên Uẩn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

樹根杳杳
木表青青
禾刀木落
十八子成
東阿入地
木異再生
震宮見日
兑宮隠星
六七年間
天下太平

Thụ căn diểu diểu
Mộc biểu thanh thanh
Hòa đao mộc lạc
Thập bát tử thành
Đông a nhập địa
Mộc dị tái sinh
Chấn cung kiến nhật
Đoài cung ẩn tinh
Lục thất niên gian
Thiên hạ thái bình