Bèo dạt mây trôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca, tang tính tình
Cá lội
Ngậm một tin trông...
Hai tin đợi, ba bốn... tin chờ
Sao chẳng thấy đâu

Một mảnh trăng treo, suốt đêm thâu
Em ơi, trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ...ai, sương rơi
Đêm sắp tàn trăng tàn
Cành tre đưa trước ngõ
Là gió la đà anh vẫn mong chờ
Sao chẳng thấy đâu

Ngày ngày, ra trông, chốn xa xăm
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Ra... trông, sao xa, tang tính tình
Cá vờn
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

Mỏi mòn đêm đâu suốt năm cành
Em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai, chim ơi cho nhắn một đôi lời,
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

   
Chú thích

  1. Đức Miêng, Đi tìm Bèo dạt mây trôi. Chuyên đề Hà Nội, Việt Nam Net, truy cập ngày 20-3-2008

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.