Bơi thuyền ở Trà Thượng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bơi thuyền ở Trà Thượng
của Lê Thánh Tông

Nhè nhẹ thuyền ai bến liễu dời,
Lam am nghìn dặm nhuộm da trời.
Toán[1] ngày con nước, chèo lan gác,
Đối[2] bữa cơm chay, chén cúc phơi[3].
Khói tĩnh đan hà[4] màu tía rạng,
Mây lồng bích thụ[5] thức xanh hơi[6].
Giang san nơi chốn, chơi đòi chốn,
Sập cửa mui nằm mái nọ vơi.

   
Chú thích

  1. Toán: Tính
  2. Đối: Trước
  3. Phơi: Bày
  4. Đan hà: Ráng đỏ
  5. Bích thụ: Cây biếc
  6. Hơi: Nhẹ