Bản mẫu:=

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

=

[sửa] Template-info.svg Tài liệu bản mẫu

Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này cho phép dùng dấu "=" trong tham số bản mẫu.

Ví dụ[sửa]

Xem thêm[sửa]