Bước tới nội dung

Bản mẫu:=

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

=

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

[sửa]

Bản mẫu này cho phép dùng dấu "=" trong tham số bản mẫu.

Ví dụ

[sửa]

Xem thêm

[sửa]