Bản mẫu:?/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này dùng để thể hiện các chữ Hán hoặc chữ Nôm còn thiếu. Khi di chuột lên chữ Hán hoặc chữ Nôm còn thiếu sẽ hiển thị mô tả về chữ Hán Nôm đó.

Chữ Hán hoặc chữ Nôm còn thiếu có thể là:

  1. Chữ Hán hoặc chữ Nôm chưa được mã hóa trong Unicode
  2. Chữ Hán hoặc chữ Nôm có mã Unicode nhưng chưa được trình duyệt hỗ trợ hiển thị
  3. Chữ Hán hoặc chữ Nôm chưa gõ được.

Cách dùng: {{?|miêu tả về chữ Hán hoặc chữ Nôm còn thiếu}}

Ví dụ: {{?|trái:扌, phải:衰}}

cho ra: