Bản mẫu:Đầu đề chủ đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Đây là bản mẫu dùng ở đầu trang thuộc không gian tên Chủ đề:, để cung cấp liên kết di chuyển và mô tả phạm vi của chủ đề. Bản mẫu này có hai biến thế:

 • {{quốc gia}} dành cho các chủ đề liên quan đến quốc gia
 • {{người}} dành cho các chủ đề liên quan đến người

Cách dùng cơ bản:

{{đầu đề chủ đề
 | tựa đề   = 
 | lớp    = 
 | phân lớp 1 = 
 | cần duyệt = 
 | viết tắt  = 
 | ghi chú  = 
}}

Cách dùng đầy đủ:

Vì chủ đề có thể được liên kết từ Wikidata, nó nên được dùng theo cách đó, nếu được, thay vì phải định nghĩa các tham số.

{{đầu đề chủ đề
 | tựa đề      = 
 | chủ đề mẹ     = 
 | lớp        = 
 | phân lớp 1    = 
 | phân lớp 2    = 
 | số        = 
 | lớp giữa     = 
 | cần duyệt     = 
 | ép thể loại    = 
 | từ khóa      = 
 | chủ đề      = 
 | tác giả liên quan = 
 | wikipedia     = 
 | commons      = 
 | commonscat    = 
 | wikiquote     = 
 | wikinews     = 
 | wiktionary    = 
 | wikibooks     = 
 | wikiversity    = 
 | wikispecies    = 
 | wikivoyage    = 
 | wikidata     = 
 | meta       = 
 | viết tắt     = 
 | ghi chú      = 
}}

Tham số[sửa]

 • Normal parameters
  • |tựa đề= Tên chủ đề.
  • |chủ đề mẹ= Chủ đề mẹ (nếu có). Nó sẽ ghi đè các liên kết chủ đề mặc định trong thanh tựa đề. Xếp vào trong thể loại ẩn Thể loại:Chủ đề có liên kết đến chủ đề mẹ
  • |lớp= Chữ cái phân loại của chủ đề (xem Chủ đề:Chỉ mục)
  • |phân lớp 1= Chữ cái của phân lớp đầu của chủ đề (nếu có)
  • |phân lớp 2= Chữ cái của phân lớp thứ hai của chủ đề (nếu có)
  • |số= Số phân loại của chủ đề (nếu có). Chưa sử dụng.
  • |lớp giữa= Buộc hiển thị cả hai phân lớp nếu cả phân lớp 1phân lớp 2 đều được định nghĩa.
  • |viết tắt= Liên kết tắt đến chủ đề.
  • |cần duyệt= Đặt là có khi phân loại chủ đề cần duyệt lại, xem thêm {{Duyệt chủ đề}}.
  • |ghi chú= Ghi chú liên quan đến chủ đề.
 • Định nghĩa đè (khi có ngoại lệ)
  • |ép thể loại= Mặc định, bản mẫu sẽ xếp chủ đề vào thể loại Thể loại:Chủ đề, nếu đầu đề dùng tại trang gốc (không phải trang con) của không gian tên Chủ đề. Dùng "k" hoặc "không" để ngăn việc xếp thể loại này; dùng "ép" để ép việc xếp thể loại bất kể trang con/không gian tên.
  • |từ khóa= Từ khóa sắp xếp để xếp thứ tự thể loại tự động.
 • Liên kết trong (tùy chọn - dùng khi cần thiết)
  • |chủ đề= danh sách các chủ đề liên quan, phân tách bằng dấu suyệt. Vd Lịch sử Thế giới/Hy Lạp
  • |tác giả liên quan= danh sách các tác giả liên quan, phân tách bằng dấu suyệt. Vd William Shakespeare/Francis Bacon
 • Liên kết liên wiki (tùy chọn - dùng khi cần thiết. Cố gắng luôn dùng liên kết thông qua Wikidata)
  • |wikipedia=, |commons=, |commonscat=, |wikiquote=, |wikinews=, |wiktionary=, |wikibooks=, |wikiversity=, |wikispecies=, |meta=, |wikivoyage=, |wikidata=