Bản mẫu:Đề nghị

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Để đưa viết tắt vào, hãy đưa thêm tham số: {{Đề nghị|WS:SHORT}}.

Xem thêm